โครงการใช้หญ้าหมักที่ใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมทดแทนในอาหารสุกรต่อการกินได้, การเจริญเติบโต, การย่อยได้ของโภชนะ, และคุณภาพเนื้อ ของสุกรทางการค้าและสุกรพื้นเมือง

ปีงบประมาณ:

ประเภทงานวิจัย:

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ คนที่ 1:

ผู้ร่วมโครงการ คนที่ 2:

สถานะการดำเนินโครงการ: