ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี๒๕๖๐ (Regional Research Expo 2017)"