ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ Get Ready for Startup with Innovations