นเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ ๔ และการประชุม สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับ เกษตรและการประมงชั้นสูง ครั้งที่ ๒ (2nd ISHPMNB)